Mateusz Wójcik BOARD GAME TABLES
Posądza 63
32-104 Koniusza
email: biuro@gametables.pl
tel.: +48 570171028
………………………………., dnia ……………………………….
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):………………………………………………………………..
Adres konsumenta (-ów)………………………………………………………………..

Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………….. produkt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest wadliwy.

Wada polega na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu …………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.
◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Z poważaniem


……………………………….

. * niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
F
image/svg+xml

Brak przedmiotów w koszyku.

Kontynuuj zakupy